Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = structural funds] OR [Subject and Keywords = rural population] OR [Subject and Keywords = rural areas] OR [Subject and Keywords = European Union] OR [Subject and Keywords = agriculture] OR [Subject and Keywords = farms] OR [Subject and Keywords = agrotourism] OR [Subject and Keywords = urbanization of the rural areas] OR [Subject and Keywords = Fundusze strukturalne \-\- Polska \-\- 1990\- \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Ludność wiejska \-\- Polska \-\- 1990\- \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Rozwój terenów wiejskich \-\- Polska \-\- 1990\- \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Wsie \-\- Polska \-\- 1990\- \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Kraje Unii Europejskiej \-\- sytuacja na wsi \-\- 1990\- \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = obszary wiejskie] OR [Subject and Keywords = demografia] OR [Subject and Keywords = rolnictwo] OR [Subject and Keywords = gospodarstwa rolne] OR [Subject and Keywords = agroturystyka] OR [Subject and Keywords = urbanizacja wsi] OR [Title = Regionalny wymiar przemian polskiej wsi \- aspekty przestrzenno\-ekonomiczne = Regional dimension of changes in Polish rural areas \- spatial and economic aspects] OR [Creator = Wójcik, Marcin \(geografia\). Red.]

Number of results: 426

items per page

Górz, Bronisław (1937- ). Red. Guzik, Czesław (1939- ). Red.

2003
Book

Rydz, Eugeniusz (1938- ). Red. Rudnicki, Roman (1958- ). Red.

2009
Book

Głębocki, Benicjusz. Red. Kaczmarek, Urszula (rolnictwo). Red.

2005
Book

Grykień, Stanisław. Red. Hasiński, Władysław. Red.

2007
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2005
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Red. https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Rydz, Eugeniusz (1938- ). Red.

2002
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polskie Towarzystwo Geograficzne.

2013
Book

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 - Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2014
Article

Bański, Jerzy (1960- ). Ed. Gillmor, Desmond (1938-). Ed.

2003
Journal

Miazga, Mieczysław Borchulska, Wanda. Oprac. Gołębiowska, Elżbieta. Oprac.

1990
Book

Stasiak, Andrzej (1928-2008). Red. Zgliński, Włodzimierz. Red. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

1997
Book

This page uses 'cookies'. More information