Object structure

Name:

Grudziądz, młyn wodny

Unified name:

Grudziądz, młyn

Other names:

Górny Młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/07/WAM-a/./00008

Type of object:

młyn

Location:

Polska ; woj. kujawsko-pomorskie ; pow. miejski Grudziądz ; gm. Grudziądz ; Grudziądz

See the map:

53°29'20.1"N 18°45'15.0"E

Hydrographic network:

Kanał Trynka ; dorzecze Wisły

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

zbożowy

State of preservation- mill building:

istniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Rejestr zabytków nieruchomych województwa kujawsko – pomorskiego, stan na 31.03.2019: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2019/KUJ-rej.pdf (dostęp 17.06.2019)

Resource Type:

Dane badawcze

Language:

polski

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa