Object structure

Title:

Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki = Airborne laser scanning (ALS) in terrain modelling – new opportunities and pitfalls

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Creator:

Affek, Andrzej. Autor http://orcid.org/0000-0002-8751-8288 -

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Bibliogr. przy pracach ; 244 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm ; Streszcz. prac w jęz. ang. ; Wstęp, spis treści i tyt. rozdz. również w jęz. ang.

Subject and Keywords:

numeryczny model terenu ; antropogeniczne formy terenu ; LiDAR ; Pogórze Przemyskie

References:

1. Ackermann F., 1999. Airborne laser scanning – present status and future expectations. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54, s. 64-67.
2. Affek A., 2011. Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, s. 148-160.
3. Banaszek Ł., Rączkowski W. 2010. Archeologia w lesie. O identyfikacji stanowisk archeologicznych w gminie Polanów (i nie tylko). [w:] W. Raczkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 10, Miasto i Gmina Polanów, Sławno-Polanów.
4. Challis K., Howard A.J., 2013. The role of lidar intensity data in interpreting environmental and cultural archaeological landscapes. [w:] R.S. Opitz, D.C. Cowley (red.), Interpreting Archaeological Topography: Airborne Laser Scanning, 3D Data and Ground Observation. Oxbow Books, Oxford, s. 161-170.
5. Chase A.F., Chase D.Z., Weishampel J.F., Drake J.B., Shrestha R.L. i in., 2011. Airborne LiDAR, archaeology, and the ancient Maya landscape at Caracol, Belize. Journal of Archaeological Science 38 (2), s. 387-398.
6. Devereux B.J., Amable G.S., Crow P., 2008. Visualisation of LiDAR terrain models for archaeological feature detection. Antiquity 82 (316), s. 470-479.
7. Doneus M., 2013. Openness as Visualization Technique for Interpretative Mapping of Airborne Lidar Derived Digital Terrain Models. Remote Sensing 5 (12), s. 6427-6442.
8. Doneus M., Briese C., 2006. Digital terrain modelling for archaeological interpretation within forested areas using full-waveform laserscanning. [w:] M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (red.), The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST. The Eurographics Association, Cypr, s. 155-162.
9. Drużkowski M., 1998. Współczesna dynamika, funkcjonowanie i przemiany krajobrazu Pogórza Karpackiego, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
10. Gotlib D., Olszewski R., 2006. Co z trzecim wymiarem? O modelowaniu rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych. Geodeta 4 (131), s. 31-34.
11. Gucik S., Jankowski L., Rączkowski W., Żytko K., 1991. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Rybotycze (1043), Dobromil (1044). PIG, Warszawa.
12. Hesse R., 2010. LIDAR-derived Local Relief Models (LRM) – a new tool for archaeological prospection. Archaeological Prospection 17 (2), s. 67-72.
13. Isenburg M., Trunzer H., Malmer F., 2014. Digitizing 60 Meters of Full Waveform LIDAR in a Dense Tropical Rainforest. ACRS Proceedings. http://www.a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/OS-242%20paper_ACRS_2014_full_waveform.pdf (data dostępu: 15.12.2014).
14. Keydel W., Hounam D., Pac R., Werner M., 2000. X-SAR/SRTM – Part of a global Earth Mapping Mission. RTO Meeting Proceedings 61, Space-Based Observation Technology, RTO MP-61.
15. Kokalj Ž., Zakšek K., Oštir K., 2013. Visualizations of Lidar Derived Relief Models. [w:] R.S. Opitz, D.C. Cowley (red.), Interpreting Archaeological Topography: Airborne Laser Scanning, 3D Data and Ground Observation. Oxbow Books, Oxford, s. 100-114.
16. Kroczak R., 2010. Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim. Prace Geograficzne 225, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
17. Lasaponara R., Masini N., 2009. Full-waveform Airborne Laser Scanning for the detection of medieval archaeological microtopographic relief. Journal of Cultural Heritage 10 (1), s. 78-82.
18. Lach J., 1984. Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 66, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
19. Lach J., 1985. Transformacja rzeźby wywołana gospodarczą działalnością człowieka w dorzeczu Mleczki. Folia Geographica, series Geographica-Physica 17, Komisja Nauk Geograficznych PAN, Kraków, s. 121-139.
20. Riegl, 2012. Datasheet LMS-Q680i. Riegl Laser Measurement Systems GmbH. Austria. http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldownloads/10_DataSheet_LMS-Q680i_28-09-2012.pdf (data dostępu: 15.12.2014).
21. Ullrich A., Pfennigbauer M., 2011. Echo digitization and waveform analysis in airborne and terrestrial laser scanning. [w]: D. Fritsch (red.), Photogrammetric Week 2011, Wichmann, Berlin/Offenbach.
22. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).
23. Wagner W., Ullrich A., Ducic V., Melzer T., Studnicka N., 2006. Gaussian decomposition and calibration of a novel small-footprint full-waveform digitising airborne laser scanner. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60 (2), s. 100-112.
24. Wężyk P. (red.), 2014. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa.
25. Wolski J., 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne 214, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
26. Zakšek K., Oštir K., Kokalj Ž., 2011. Sky-View Factor as a Relief Visualization Technique. Remote Sensing 3 (2), s. 398-415.
27. Zapłata R., Szady B., Stereńczak K. (red.), 2014. Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego. Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice.
28. Zollówna H., 1958. Wczesnośredniowieczne grodzisko w dolinie Wiaru (Polska). Acta Archaeologica Carpathica 1, s. 125-128.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

217

End page:

236

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk