Object structure

Title:

Comparison of two methods of warm and cold wave identification based on the example of selected cities of the moderate and cold zone

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 3 (2015)

Creator:

Krzyżewska, Agnieszka

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

warm and cold wave ; large cities of the world ; thermal wave identification methods

Abstract:

The following paper compares two methods for identifying warm and cold waves, representing different methodological approaches: the ‘relative’ approach, i.e. wave identification based on the standard deviation, and the ‘arbitrary’ approach, i.e. wave identification based on a specified thermal threshold. The 1981-2010 comparison is based on data from eleven selected large cities of the world. The cities are located in zones C and D according to the Köppen climatic classification. More of the thermal waves and their parameters (number of waves, number of days in waves, their durations, and number of warm and cold days) were determined by means of the relative method than the arbitrary method. Cold waves and cold days distinguished by means of both methods, predominated over warm days and warm waves in a given period, whereas the number and duration of warm waves and warm days increased.

References:

1. Balafoutis C., Arseni-Papadimitriou A., 2002. Lengths of very warm and very cold spells at southern Balkans [in:] G. Wójcik, K. Marciniak (eds.), Działalność naukowa Profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja, Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-17 IX 1993, Lublin: Wydawnictwo UMK, pp. 155-162.
2. Degirmendžić J., 1999. Fale termiczne w Europie związane z wpływem klinów Wyżu Azjatyckiego [in:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, K. Kłysik (eds), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa: Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, 9-11 września 1999 r. T. 1. Problemy nauczania, Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Łódzki, pp. 146-149.
3. Degirmendžić J., 2004. Fale termiczne nad Polską w zimie w zależności od pola wiatru w Europie. Przegląd Geofizyczny, vol. 49, no. 1-2, pp. 11-23.
4. EC, 2014. Public health responses to heat waves. European Commission, http://ec.europa.eu/health/climate_change/extreme_weather/heatwaves/index_en.htm [16 June 2015].
5. Koppe C., Kovats S., Jendritzky G., Menne B., 2004, Heat-Waves: Risks and Responses. WHO Series, vol. 2, Copenhagen: Health and Global Environmental Change.
6. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2012. Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010). Cz. I – niezwykle gorące miesiące letnie. Przegląd Geofizyczny, vol. 57, no. 3-4, pp. 299-324.
7. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2012. Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010). Cz. II – niezwykle gorące sezony letnie. Przegląd Geofizyczny, vol. 57, no. 3-4, pp. 325-342.
8. Kottek, M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F., 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, vol. 15, no. 3, pp. 259-263.
-
9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Monografie IGiPZ PAN, vol. 4, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
10. KRZYŻEWSKA A., 2007. Dane internetowe NCDC a dane pomiarowe IMGW – porównanie na przykładzie stacji Lublin-Radawiec (1995-1999) [in:] M. Miętus, J. Filipiak, A. Wyszkowski (eds.), 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji w Gdańsku, Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pp. 135-145.
11. Krzyżewska A., 2010. Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata [in:] A. Richling (ed.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 27, pp. 239-244.
12. Krzyżewska A., Wereski S., 2011. Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000-2010). Przegląd Geofizyczny, vol. 56, no. 1-2, pp. 99-109.
13. Kuchcik M., 2006. Defining heat waves – different approaches. Geographia Polonica, vol. 79, no. 2, pp. 47-63.
14. Kyselý J., 2010. Recent severe heat waves in central Europe: how to view them in a long term prospect? International Journal of Climatology, vol. 30, no. 1, pp. 89-109.
15. MAGER P., KUŹNICKA-BŁASZCZYŃSKA M., 1993. Wybrane parametry fal chłodu i ciepła w Poznaniu w latach 1911-1990 [in:] K. Kożuchowski (ed.), Globalne ocieplenie a współczesne zmiany klimatyczne w Polsce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 277-288.
16. Matthes H., Rinke A., Dethloff K., 2009. Variability of observed temperature-derived climate indices in the Arctic. Global and Planetary Change, vol. 69, no. 4, pp. 214-224.
-
17. Matzarakis A., Nastos P.T., 2010. Human-Biometeorological assessment of heat waves in Athens. Theoretical and Applied Climatology, vol. 105, no. 1, pp. 99-106.
18. Miętus M., Filipiak J., 2001. Struktura czasowo--przestrzennej zmienności warunków termicznych w rejonie Zatoki Gdańskiej. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19. Morawska-Horawska M., 1991. Fale ciepła i chłodu w Krakowie w stuleciu 1881-1980. Wiadomości IMGW, vol. 14, no. 1-4, pp. 127-136.
20. Nastos P.T., Kapsomenakis J., 2014. Regional climate model simulations of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate? Atmospheric Research, vol. 152, no. 1, pp. 43-60.
21. Niedźwiedź T., 2003. Słownik meteorologiczny. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
22. NCDC, 2014. Global Summary of the Day, National Climatic Data Center, http://www7.ncdc.noaa.gov/CDO/cdo [5 December 2014].
23. Nghiem S.V. BALK D., RODRIGUEZ E., NEUMANN G., SORICHETTA A., SMALL C., ELVIDGE C.D., 2009. Observations of urban and suburban environments with global satellite scatterometer data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 64, no. 4, pp. 367-380.
-
24. OWCZAREK M., 2008. Zmienność warunków termicznych na Pomorzu na przykładzie fal ciepła i chłodu, 1951-2005 [in:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (eds.), Klimat i bioklimat miast, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 199-208.
25. Özdoğan M., 2011. Modelling the impacts of climate change on wheat yields in Northwestern Turkey. Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 141, no. 1-2, pp. 1-12.
-
26. Robinson P., 2001. On the definition of a heat wave. Journal of Applied Meteorology, vol. 40, no. 4, pp. 762-775.
-
27. Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Kossowska-Cezak U., Wawer J., 2011. Fale chłodu i ciepła w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Warszawie (1951-2010). Przegląd Geofizyczny, vol. 56, no. 3-4, pp. 181-200.
28. Wibig J., 2007. Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce na przykładzie Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, vol. 8, pp. 27-61.
29. Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2009. Coldwaves in Poland – frequency, trends and relationships with atmospheric circulation. Geographia Polonica, vol. 82, no. 1, pp. 47-59.
-
30. Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2009. Heatwaves in Poland – frequency, trends and relationships with atmospheric circulation. Geographia Polonica, vol. 82, no. 1, pp. 33-46.
-
31. WMO, 1992. International meteorological vocabulary. WMO, no. 182, Geneva: World Meteorological Organization.
32. Yang Y., Wilson L.T., Wang J., 2010. Development of an automated climatic data scraping, filtering and display system. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 71, no. 1, pp. 77-87.
-

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

3

Start page:

483

End page:

492

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0030

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure