Filters

Search for: [References = "Rejestr zabytków nieruchomych województwa zachodniopomor\-skiego, stan na 31.03.2019\: https\:\/\/www.nid.pl\/pl\/Informacje_ogolne\/Zabytki_w_Polsce\/rejestr\-zabytkow\/zestawienia\-zabytkow\-nieruchomych\/stan%20na%2030.06.2019\/ZPO\-rej.pdf \(dostęp 17.09.2019\)"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information