Filters

Search for: [References = "8. Kowalczyk A., 1993, Dotychczasowe doświadczenia i obecny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony, \[w\:\] G. Gorzelak, B. Jałowiecki \(red.\), Czy Polska będzie państwem regionalnym\?, EUROREG, Warszawa, s. 103\-135."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information