Filters

Search for: [References = "65. Śleszyński P., 2007, Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski, \[w\:\] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45\-lecie pracy naukowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 697\-714."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information