Filters

Search for: [References = "5. Kistowski M., 2006, Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze. Ocena jakości i ekoinnowacyjności programów ochrony środowiska województw opracowanych w latach 2001–2005, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Komitet \"Człowiek i Środowisko\" PAN, Gdańsk–Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information