Filters

Search for: [References = "48. Ostaszewska K., 2005, Krajobraz – środowisko geograficzne – środowisko przyrodnicze, \[w\:\] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski \(red.\), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1, Łódź, s. 162\-171."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information