Filters

Search for: [References = "40. Mizgajski, A. and Stępniewska M. \(2009\), Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej, przykład Wielkopolski \[The use of the idea of ecosystem services and infrastructural services in the programming of wastewater management, as exemplified by the Wielkopolska region\], Ekonomia Środowisko, 1, 35, 2009\: 125–139."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information