Filters

Search for: [References = "22. Domański, R. \(2008\), Przyczynek do modelowania rozwoju zrównoważonego w długim okresie \[A contribution to the modelling of sustainable development with a long time horizon\], in Stryjakiewicz, T., Czyż, T. \(eds.\), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej \[New shape of regional studies in geography and spatial economy\], Biuletyn KPZK, 237, Polska Akademia Nauk, 237\: 203–224."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information