Filters

Search for: [References = "19. Lach J., 1985. Transformacja rzeźby wywołana gospodarczą działalnością człowieka w dorzeczu Mleczki. Folia Geographica, series Geographica\-Physica 17, Komisja Nauk Geograficznych PAN, Kraków, s. 121\-139."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information