Filters

Search for: [References = "18. Lach J., 1984. Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 66, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information