Filters

Search for: [References = "17. Korcelli P., Śleszyński P., 2008, Funkcjonalne Obszary Miejskie, \[w\:\] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information