Filters

Search for: [References = "17. Ianoş I. \(coord.\), 1998–1999, Analiza principiilor, obiectivelor strategice şi a politicilor specifice serviciilor publice în scopul realizării planului de amenajare a teritoriului zonal – Zona metropolitană Bucureşti\/ The analysis of principles, strategic objectives and specific policies of public services in order to achieve the regional spatial plan \- Bucharest metropolitan area \(in Romanian\), Institutul de Geografie, Centrul de Proiectare Urbană, Bucureşti."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information