Filters

Search for: [References = "15. Korcelli P., 2009, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, \[w\:\] T. Markowski \(red.\), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30\-42."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information