Object structure

Title:

Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa

Subtitle:

The past without written sources from the perspective of the archaeologist ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Creator:

Sulgostowska, Zofia

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Subject and Keywords:

archaeological sources ; written sources ; new methods in archaeology

References:

Maetzke Gabriella, Rysiewska Teresa, Tabaczyński Stanisław, Urbańczyk Przemysław. 1978. Problemy analizy opisowej stanowisk wielowarstwowych, „Archeologia Polski”, t. 23, s. 7-52
Maetzke Gabriella. 1986. Źródła archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego, [w:] Teoria i praktyka badań archeologicznych, t. I, red. W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński, Wrocław
Całowanie. 2014. Całowanie. A Final Palaeolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild, Vetera et Nova, t. 2, Warszawa
Przyszłość. 2012. Przyszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, M. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

2

Start page:

183

End page:

187

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences