Object structure

Title:

Wyposażenie mieszczańskiego mieszkania w Warszawie (1864‒1914)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Creator:

Łupienko, Aleksander

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

the furnishing of apartament ; the history of Warsaw (1864-1914)

References:

Daumard Adeline. 1965. Maisons de Paris et propriétaires parisiens au XIX siècle. 1809‒1880. Paris.
Grzeluk Izydor. 2000. Słownik terminologiczny mebli. Warszawa.
Hensel Joanna. 1979. Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych. Warszawa.
Kowecka Elżbieta. 1983. Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870 r.). In: Z. Kamieńska (ed.), Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Kowecka Elżbieta. 1996. Źródła do życia codziennego w XIX wieku i metody ich badań. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 44(3), 255‒261.
Łupienko Aleksander. 2013. Dyspozycja przestrzenna dużych mieszkań warszawskich do 1914 r.. Kronika Warszawy 2013(2), 24–39.
Mazur Elżbieta 2003. Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX wieku na ziemiach polskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 51(2), s. 177–182.
Pardailhé-Galabrun Annik. 1988. La naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens XVIIe–XVIIIe siècle. Paris.
Setkowicz Jan. 1969. Zarys historii mebla: od czasów starożytnych do końca XIX w.. Warszawa.
Sienicki Stefan. 1962. Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny. Warszawa.
Szwankowska Hanna Wnętrza warszawskich domów w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1960(8), 313–334.
Wiernicka Anna. 2004. Warszawski zamożny dom bankierski w drugiej połowie XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 52(1), 93‒97

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

1

Start page:

85

End page:

102

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences