Object structure

Title:

Próba rekonstrukcji pasów z metalowymi częściami na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 31 (1984) ; Rekonstruktionsversuch der Gürtel mit Metallteilen auf dem Gebiet des mitteleuropäischen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und der Frühphase der Völkerwanderungszeit

Creator:

Madyda-Legutko, Renata

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1984

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

Roman-early Migration period -- central Europe ; Roman-early Migration period grave goods ; belts with metal parts

Abstract:

Metalowe części pasów licznie występujące w materiałach grobowych na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów pozwalają na podjęcie próby ich rekonstrukcji. Omówiono różnice w dekoracji pasów używanych w stroju kobiet i mężczyzn w poszczególnych okresach chronologicznych na obszarze analizowanych kultur, podkreślając ich zależność od płci i pozycji społecznej ich właścicieli oraz zróżnicowania terytorialnego i chronologicznego, a także powiązań kulturowych. Przeprowadzona rekonstrukcja pasów została skonfrontowana z rzymskimi danymi ikonograficznymi

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

31

Start page:

91

End page:

133

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education