Object structure

Title:

Neolityczne górnictwo dolnośląskich serpentynitów w świetle badań wykopaliskowychna Jańskiej Górze

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 31 (1984) ; Neolithic Mining of Lower Siles.an Serpentinite in the Light of Excavations on Jańska Góra

Creator:

Wojciechowski, Włodzimierz (archeologia)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1984

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

Neolithic -- Poland ; Funnel Beaker culture ; Corded Ware culture ; Neolithic mining industry ; serpentinite – raw material ; Neolithic stone workshops ; Jańska Góra, Sudetes (Poland)

Abstract:

Interdyscyplinarne studia nad sposobami i skalą eksploatacji dolnośląskich serpentynitów w młodszej epoce kamienia przeprowadzono w serpentynitowej strefie Ślęży-Raduni, gdzie zlokalizowano i przebadano kopalnię na Jańskiej Górze. Rozpatrując to zagadnienie na szerokim tle porównawczym ustalono, że w czasie trwania na Dolnym Śląsku późnej fazy kultury pucharów lejowatych kopalniaeksploatowana była przez mieszkańców okolicznych osad (Janówek i Tomice), w których odkryto ślady obróbki serpentynitu. Nie miała ona wówczas większego znaczenia, lecz zaspokajała w dużym stopniu zapotrzebowanie lokalne. Na szerszą skalę wydobywano omawiany surowiec dopiero w czasie trwania późnoneolitycznej kultury ceramiki sznurowej, kiedy to istniała na Jańskiej Górze nie tylko kopalnia,ale także pracownie kamieniarskie na jej stokach

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

31

Start page:

5

End page:

46

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)