Object structure

Title:

Szlezyng : przyczynek do antropologii (nie)obecności

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Creator:

Wejland, Andrzej Paweł

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

the city of Łódź ; Szlezyng ; geometrical and cultural meaning of urban spaces ; the figure of trace and the anthropology of (non)presence ; Michel de Certeau

Abstract:

Based on research studies and narrative texts relating to a small fragment of the city of Łódź bearing the name “Szlezyng”, the author shows the initial overlap and the gradual separation, lasting three centuries (i.e. from “the beginnings” to “now”), of the two meanings of the name: the geometrical one, whose reference is the material urban space, and the cultural one, denoting the non-material space of quotidian experience and everyday discourse. In his contribution to the anthropology of (non)presence, the author uses the conceptual figure of a trace and is inspired by theoretical ideas of Michel de Certeau

References:

Augé M. 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Chymkowski R., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
„Bazela” – postrach Szlezyngu 1937, „Ilustrowana Republika”, nr 70, czwartek, 11 marca, s. 9
Bonisławski R., Podolska J. 2007, Widzew i nie tylko. Spacerownik, „Gazeta Wyborcza”, dodatek, czwartek, 11 października
Buchanan I. 2000, Michel de Certeau. Cultural Theorist, Sage Publications, London–Thousand Oaks–New Delhi
Budziarek M. 2002, Inni, ale nie obcy. Początki katolickiej diaspory niemieckiej w Łodzi XIX wieku, „Przegląd Powszechny”, nr 9, s. 281-290
de Certeau M. 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Thiel-Jańczuk K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Cresswell T. 2008, Place. A Short Introduction, Blackwell Publishing Ltd., Malden–Oxford–Carlton
Gicgier T. 1994, Wędrując z mikrofonem. Dzielnice Łodzi, Oficyna Bibliofilów, Łódź
Highmore B. 2006, Michel de Certeau. Analysing Culture, Continuum, London–New York
Kopczyńska-Jaworska B. 1999, Miasto i wiejskość w systemie wartości Polaków, [w:] eadem, Łódź i inne miasta, Katedra Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17-34
Kosa Kuba K 2014, Witamy na szlezyingu..., http://pl-pl.facebook.com/pages/Szlezyng-Wiara-z-Osiedla/112276915612503, 26.03.2014
Kossmann O. 1966, Lodz. Eine historisch-geographische Analyse (Marburger Ostforschungen, Bd. 25), Holzner-Verlag, Würzburg
Kościół pw. św. Anny 2012, https://maps.google.pl/maps/ms?gl=pl&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=213814996857760146096.000497c8b92d911ae335f, 26.01.2014
Koter M. 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Kowalski W. 2009, Miejsca zapomniane, „Piotrkowska 104”, nr 6 (73), s. 32
Kurtka 2012, blog „Dobrze Udawany Przerost Ambicji”, wpis z 14 sierpnia 2012, http://rot23. blog.onet.pl, 30.01.2014
Lassotta W.-D. 2008, Gesteuerte Arbeitsmigration: Das Beispiel der Stadt Łódź im 19. Jahrhundert, [w:] Kissau K. i in. (Hrsg.), Migration steuern oder verwalten? Deutschland im internationalen Vergleich, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, s. 26-36; http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-4337/buchprojekt_2008-03-20. pdf, 30.01.2014
Lubczyński K. 2005, Od Żyda do Żyda, „Trybuna” nr 269, piątek, 11 listopada; http://www.e-teatr. pl/pl/artykuly/18666,druk.html, 7.05. 2014
Majer A. 2011, Miasto osobiste, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Sociologica”, t. 36, s. 17-34
Michnik 2008, Szlezyng; forum nieistniejącej już strony internetowej stachursky.art.pl, http:// webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:swJqLZnad8gJ:www.stachursky.art.pl/ forum/viewtopic.php%3Ft%3D899%26sid%3Dd130ed7e968a55b80cfb06c7041a654c+ &cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, 24.01.2014
Młodość za kratą. Tom nowel, który zapowiada wartościowy talent 1934, „Głos Poranny. Dodatek Społeczno-Literacki”, nr 69, niedziela, 11 marca, s. 3
Osiedla w Łodzi 2008, http://lodz24.eu/Wiadomosci-o-Lodzi/Podzial-administracyjny-miasta/Osiedla-w-Lodzi.html, 26.01.2014
Owoc grzechu naszego 1931, „Ilustrowana Republika”, nr 29, czwartek, 29 stycznia, Dodatek, s. 1-2
Piotrowski W. 1966, Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków
Plan m. Łodzi 1920, Drukarnia, Hurtowy Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych A. J. Ostrowski, Łódź
Plan m. Łodzi 1925, Nakładem A. J. Ostrowskiego, Łódź
Podział administracyjny Łodzi 2014, http://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Łodzi, 26.04.2014
Rodzina Bielczyków zamordowała Kubika 1936, „Express Wieczorny Ilustrowany”, nr 5, niedziela, 5 stycznia, s. 1
Sen towarzysza Śrubki 1937, „Orędownik”, nr 61, poniedziałek, 15 marca, s. 2
Skarga B. 2002, Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Tajemnica zwłok w stawie 1935, „Ilustrowana Republika”, nr 357, niedziela, 29 grudnia, s. 5
Wesołowski J. 2002, Atlas miasta Łodzi. Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej, http://www.mapa.lodz.pl/atlas/pdf/P-06.pdf, 27.01.2014
Zawieyski J. 1931, Owoc grzechu naszego..., „Ilustrowana Republika”, nr 32-94
Zawieyski J. 1932, Gdzie jesteś, przyjacielu?!..., Nakładem księgarni F. Hoesicka, Warszawa

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

13

Start page:

53

End page:

65

Resource Type:

Article ; Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences