Object structure

Title:

Antropolog w organizacji. Zapiski z badań terenowych

Subtitle:

Etnografia Polska 56 Z. 1-2 (2012)

Creator:

Jagiełło, Ewa A.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Organizational anthropology ; Business anthropology ; Organizational ethnography ; cultural change ; Organizational culture

References:

Baba Marietta L. 2006, Anthropology and business, [w:] Encyclopedia of anthropology, red.J. H. Birx, Sage, London–Thousand Oaks–New Dehli, s. 83–117
Baba Marietta L. 2009, W. Lloyd Warner and the anthropology of institutions: An approach to the study of work in late Capitalism, Anthropology of Work Review, vol. XXX, no. 2, s. 29–49
Firth Raymond 1965, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Gagliardi Pasquale 1986, The creation and change of organizational cultures: A conceptual framework, Organizational Studies, vol. 7, no. 2, s. 117–134
Geertz Clifford 1963, Agricultural involution. The processes of ecological change in Indonesia, University of California Press, Berkeley–Los Angeles
Hastrup Kirsten 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, WUJ, Kraków
Hatch Mary-Jo 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Hofstede Geert 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Johannsen Agneta M. 2001, Applied anthropology and post-Modernist ethnography, [w:] Ethnography, vol. III, red. A. Bryman, Sage, London–Thousand Oaks–New Dehli, s. 328–349
Jordan Ann T. 1999, An anthropological approach to the study of organizational change: The move to self-managed work teams, Practicing Anthropology, vol. 21, no. 4, s. 14–19
Jordan Ann T. 2003, Business anthropology, Waveland Publishers, Prospect Heights
Jordan Ann T. 2010, The importance of business anthropology: Its unique contributions, International Journal of Business Anthropology, vol. I, no. 1, s. 7–15
Konecki Krzysztof 1989, Flirtowanie pracownicze, Studia Socjologiczne, nr 1, s. 338–358
Konecki Krzysztof 1994, Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Kopczyńska-Jaworska Bronisława 1999, Łódź i inne miasta, Katedra Etnologii UŁ, Łódź
Kostera Monika 1998, Opowieści o ludziach, zwyczajach i organizacjach, czyli „wykładki”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Kostera Monika 2005, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kostera Monika (red.) 2011, Etnografia organizacji: badania polskich firm i instytucji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Malinowski Bronisław 2004, Ekonomia meksykańskiego systemu targowego, Dzieła t. XIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Marrewijik van Alfons 2010, European developments in business anthropology, International Journal of Business Anthropology, vol. I, no. 1, s. 18–36
Masłyk-Musiał Ewa 1999, Społeczeństwo i organizacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin
Moszyński Kazimierz 1946, Ludy zbieracko-łowieckie, UJ, Kraków
Moszyński Kazimierz 1949, Ludy pasterskie, UJ, Kraków
Sahlins Marshal 1972, Stone-Age economics, Aldine de Gruyter, New York
Schein Edgar H. 2010, Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco
Sikorski Czesław 2005, Miasta, kultury, organizacje, Wydawnictwo WSHE, Łódź
Srokowski Łukasz 2011, Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce, Poltext, Warszawa
Szynkiewicz Sławoj 1981, Rodzina pasterska w Mongolii, Ossolineum, Warszawa.Thurnwald Richard 1932, Economics in primitive communities, Oxford University Press, Oxford
Wala Katarzyna 2010, Etnologia? A czego was tam uczą?, [w:] Antropologia zaangażowana (?), red. F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, WUJ, Kraków, s. 37–46

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

157

End page:

176

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences