Object structure

Title:

Kultura – gospodarka. Przestrzeń dla humanistów

Subtitle:

Etnografia Polska 56 Z. 1-2 (2012)

Creator:

Wieruszewska, Maria

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

economy ; ethnology ; culture ; community ; individualism ; Liberalism ; methodology ; Rationality ; transformation ; values

References:

Bucholc Marta 2010, Corporate social responsibility w Unii Europejskiej – prawne zaklinanie gospodarki?, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 129–173
Bukraba-Rylska Izabella 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. L. Nurzyńska, M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa, s. 219–238
Fronia Marcin 2005, Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian politycznych w Polsce po 1989 roku, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa, s. 299–314
Gawkowska Aneta 2005, Jak rozwiewać obawy liberałów? O nie(dość)wykorzystanych zasobach teorii wspólnotowych, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa, s. 51–56
Frykman Jonas 2010, Looking for the future. Labour market and the analysis of culture, [w:] Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future, red. J. Lehtonen, S. Tenkanen, University of Turku, Turku, s. 303–312
Giza-Poleszczuk Anna 2010, Gospodarka i uczucia moralne, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 247–274
Grosse Tomasz Grzegorz 2010, Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 223–246
Hayek Friedrich 1998, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków
Kochanowicz Jacek 2010, Wprowadzenie, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 7–20
Kochanowicz Jacek, Marody Mirosława (red.) 2010, Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
Kuligowski Waldemar 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków
Kuźma Inga 2011, Koncepcja etnografii w ujęciu Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – rozwój łódzkiej szkoły etnograficznej, [w:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, red. G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. L, PTL, Wrocław–Łódź, s. 43–63
Partycki Sławomir 1998, Społeczne funkcje rynku, UMCS, Lublin
Pomieciński Adam, Sikora Sławomir 2009, Antropologia: ogród o rozwidlających się ścieżkach. Wprowadzenie, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. tychże, Biblioteka TELGTE, Poznań, s. 6–15
Radwan-Pragłowski Janusz 2010, O życiu i trwaniu teorii społecznych, [w:] Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego, red. K. Frysztacki, A. Karwińska, M. Smagacz-Poziemska, WUJ, Kraków, s. 53–84
Rifkin Jeremy 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław
Stasiuk Karina 2003, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Tata Ratan 2011, Inny wymiar codzienności, WEEKEND, Puls Biznesu, nr 5/11 (005),18.11–01.12.2011
Toczyski Witold 2007, Niezborność ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, Trzeci Sektor, 9
Weber Max 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa
Wieruszewska Maria 2011, Antropologia wsi – niedoszłe inspiracje Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, [w:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, red. G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska, Łodzkie Studia Etnograficzne, t. L, PTL, Wrocław–Łódź, s. 155–166
Ziółkowski Marek 2006, Ewolucja historycznych funkcji polskiej inteligencji, współczesna pragmatyzacja świadomości i przemiany systemu szkolnictwa wyższego, [w:] Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci, red. J. Kurczewska, E. Tarkowska, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 294–313
Żemigała Marcin 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków–Warszawa

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

143

End page:

155

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences