Object structure

Title:

The journeys of the Krzeszowice Gladiator. A case study

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Godyń, Maria

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Krzeszowice ; local community ; social memory ; revitalization of urban space

Abstract:

The article analyses the process of revitalising selected areas of the urban space in Krzeszowice. This project, undertaken by the town authorities, aims to change the existing order and create a new one, using carefully selected motifs from the town’s past. This project leads to a conflict between the authorities and the local community, presenting mutually exclusive viewpoints. The opinion of the majority is not always taken into account. The whole process is accompanied by a reinterpretation of social memory. The present article is an attempt to show the connection between aspects of revitalisation and the issue of memory, with Krzeszowice as an example

References:

Anderson B. 1983, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London
Baraniewski W. 1981, Zespół rezydencjonalny w Krzeszowicach w XIX w., [in:] eds. E. Grabowska, T. Lewandowski, Dzieła czy kicze, Warszawa
Barański J. 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków
Budzałek A. 2010, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Przewodnik, obiekt (335) Gladiator, 1881, Brąz, odlew Nellego w Rzymie, Kraków, pp. 118–119
Cassirer E. 1963, An Essay on Man. An introduction to a philosophy of human culture, Yale
Connerton P. 1989, How Societies Remember, Cambridge
Dant T. 1999, Material Culture in the Social World, Philadelphia
Durkheim E. 1915, The Elementary Forms of the Religious Life, London
Dynowski J. 1969 Klimat i hydrografia, [in:] ed. J. Lewandowska, Ziemia Chrzanowska i Jaworzno, Kraków
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z. 1997, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków–Szczecin–Zielona Góra
Halbwachs M. 1992, On Collective Memory, Chicago
Holewiński M. 1982, Uzdrowisko w Krzeszowicach. Przekształcenia układu urbanistycznego 1860–1980 oraz współczesne możliwości rozwoju, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, part 1, vol. XV
Jurek T. (ed.) 2010–2012, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Średniowieczu, edycja elektroniczna, Warszawa
Kłoskowska A. 1992, Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, Kultura i Społeczeństwo, vol. 36, no. 1, pp. 131–141
Kłosowski W. 2004, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania, Bielsko-Biała
Kubera J. 2012, Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań
Kurczewska J. 2003, Dwie ideologie lokalności z narodem w tle, Kultura i Społeczeństwo vol. 47, no. 3, pp. 131–148
Kurtyka J. 1997, Tęczyńscy: studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków
Kurtyka J. 1999, Latyfundium Tęczyńskie: dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków
Kwiatkowski K. 2012, W stronę permanentnej rewitalizacji, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań
Korespondencja Tygodnika Ilustrowanego, Tygodnik Ilustrowany, no. 323, 4 March, 1882, author unknown, pp. 130–131
Lafontaine L. 1789, Opisywanie skutków y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych Kąpieli w Krzeszowicach przez Leopolda de Lafontaine, Kraków
Le Goff J. 1997, History and Memory, New York–Oxford
Luczys P. 2012, ‘Revitalization’ jako ‘preservation’ – ofensywna ochrona wielokulturowego dziedzictwa polskich miast, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań
Nora P. 1989, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, Representations special issue: Memory and Counter-Memory, vol. 26, pp. 7–24
Pomian K. 1992, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warsaw
Posern-Zieliński A. 2005, Tożsamość a terytorium. Perspektywa Antropologiczna, Przegląd Zachodni, no. 3, Poznań, www.iz.poznan.pl (accessed 29 May 2013)
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Krzeszowic na lata 2008–2015, Krzeszowice, July 2008, www.um.krzeszowice.pl, accessed 06 June 2013
Ricoeur P. 2004, Memory, history, forgetting, Chicago
Skalny Ł. 2004, Historia Krzeszowic. Okres międzywojenny, Krzeszowice
Smolarkiewicz E. 2012, Rewitalizacja jako forma przywoływania przeszłości, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań
Staszczak Z. 1987, Słownik etnologiczny, Warszawa–Poznań
Szacka B. 1995, O pamięci społecznej, Znak, no. 5(480), pp. 68–76
Szacki J. 1964, Durkheim, Warszawa
Szpociński A. 2008, Miejsca pamięci (lieux de memoire), Teksty Drugie, no. 4, pp. 11–20
Turowski J. 1994, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin
Urbańczyk M. 1969, Ukształtowanie terenu, [in:] ed. J. Lewandowska, Ziemia Chrzanowska i Jaworzno, Kraków
W Krzeszowicach kochają rzeźby, Przełom, no. 19 (1040), www.przelom.pl (accessed 06 October 2013)
Węglarz S. 2003, Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsamości kulturowej, [in:] ed. M. Trojan, Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, Wrocław
Wallis A. 1977, Miasto i przestrzeń, Warszawa
Wolicka E. 1999, Zamiast wprowadzenia, [in:] eds. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Miejsca rzeczywiste. Miejsca wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, Lublin
Wódz J. 1989, Poczucie przynależności lokalnej – niektóre czynniki konstytutywne, [in:] eds. B. Jałowiecki, K. Sowa, P. Dudkiewicz, Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa
Zinkow J. 1988, Krzeszowice i okolice, Warszawa–Kraków

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

155

End page:

164

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences