Object structure

Title:

Entangled in politics, ethos, media

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Drozd-Piasecka, Mirosława

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

political anthropology ; political ethos ; political ethics ; media

Abstract:

The article presents anthropological reflection on the actions of the members of Polish post-Solidarity political elites, particularly regarding their political ethos. The analysis pertains to the attitudes towards legal norms observed and registered in the media (including the Internet), the behaviour and approaches displayed by representatives of various organs and political parties which infringes on legal norms or unwritten principles of conduct. Particular emphasis is placed on defining the attitude towards this phenomenon demonstrated by various social circles, including the so-called ordinary citizens. Each of the discussed problems is illustrated with a specific (local, as recommended by Geertz 1983) context of history, politics and culture, i.e. the Polish political scene and the actors present on it after the establishment of the Solidarity movement in August 1980. The present article contains an analysis of the old and modern ethos of a politician and politics, as well as on their relations with the community

References:

Almond G. A. 1983, Communism and Political Culture theory, Comparative Politics, vol. 15, issue 2, pp. 127–138
Czartoryski A. J. 1992, O systemie politycznym, który winna stosować Rosja, [in:] idem, ed. J. Skowronek, Polityką kieruje nie tylko interes, ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych, Warszawa
Cenckiewicz S., Gontarczyk P. 2008, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Warszawa
Denton R. Jr., Woodward G. 1985, Political Communication in America, New York
Denton R. Jr., Woodward G. 1998, Jak zdefiniować komunikację polityczną, [in:] ed. J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Warszawa
Dohnal W. 2010–2011, Political anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of “politics”, Ethnologia Polona, vol. 31–32, pp. 5–22
Dohnal W., Posern-Zieliński A. (eds.) 2011, Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa
Drozd-Piasecka M. 2001, Andrzej Lepper – chłopski przywódca charyzmatyczny? (Wizerunek medialny przewodniczącego „Samoobrony”), Etnografia Polska, vol. 45, issue 1–2, pp. 47–84
Drozd-Piasecka M. and Posern-Zieliński A. (eds.) 2010, Antropologia polityki i polityka w antropologii, Warszawa
Drozd-Piasecka M. 2012, Wizerunek przywódcy Samoobrony Andrzeja Leppera w przekazie medialnym, Etnografia Polska, vol. 56, issue 1–2, pp. 5–30
Drozd-Piasecka M. [forthcoming], Kicz polityczny – między teorią a praktyką społeczną
Friszke A. 1994, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, London
Gała H. 2004, Zmowa przeciwko operze prostaczej, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Geertz C. 1983, Local knowledge: further essays in interpretive anthropology, New York
Gilejko L. K. 2004, Kultura polityczna w drugiej dekadzie przemian – czy może być inaczej?, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Indelak J. 2004, Małpy w kąpieli albo trochę przyzwoitości na co dzień, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Jaworowska M. 2004, Młode pokolenie przełomu wieków pyta rządzących o przyszłość ludzi, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Kaute W. 2004, Polska, polityka w Polsce, czyli „zdegradowane przeżywanie istnienia”, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Kubala K. 2003, O możliwościach rozumienia estetyzacji polityki. Przypadek Polski, Studia Socjologiczne, no. 2, pp. 79–106
Legutko R. 2013, Nieprzypadkowe chamstwo, Sieci, no. 14, 8th–14th April , pp. 38–39
Malewska-Szałygin A. 2005 Antropologia polityczna – subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji antropologicznej?, [in:] eds. J.S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska, Horyzonty antropologii kultury: tom w darze dla profesor Zofii Sokolewicz, Warszawa
Mocek S. 2010, Style politycznego myślenia i działania: perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, [in:] eds. W. Materski, R. Żelichowski, Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach, Warszawa
Muciek E. 2011, Antropologia polityczna w programie studiów wyższych etnologicznych i politologicznych, [in:] eds. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa
Nowicka E. 1991, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa
Obracht-Prondzyński C. 2004, Kultura polityczna Polaków wobec niekulturalnej polityki, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Ossowska M. 1986, Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa
Pakulski J., Wasilewski J. 2006, Cyrkulacja Elit politycznych: od lisów do lwów, Studia Socjologiczne, no. 2, pp. 81–102
Simonides D. 2004, Czy w Polsce istnieje kultura polityczna?, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Staniszkis J. 2010, Między metafizyką państwa a metafizyką władzy; władza a globalizacja, [in:] eds. W. Materski, R. Żelichowski, Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach, Warszawa
Turos L. 2004, Platońska koncepcja moralności polityków, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Walicki A. 1984, Myśli o sytuacji politycznej i moralno-psychologicznej w Polsce, Aneks, pp. 82–101
Welsch W. 1987, Unsere postmoderne Moderne, Weinheim
Welsch W. 1998, Estetyka i anestetyka, [in:] ed. R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków
Wesołowski W. 2004, Warstwa polityków: ewolucja bez postępu, Studia Socjologiczne, no. 3, pp. 19–61
Wróblewska T. 2004, Refleksje o kulturze politycznej nie tylko Polaków, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża
Zadrożyńska A. 2004, Cham w grafie, [in:] ed. B. Gołębiowski, Kultura Polityczna Polaków, Łomża

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

115

End page:

126

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences