Object structure

Title:

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich znalezionych w miejscowości Gnaty‑Lewiski, gm. Winnica, woj.mazowieckie : aneks

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 2 (2009)

Creator:

Stanaszek, Łukasz Maurycy

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

25 cm

Subject and Keywords:

anthropology ; human skeleton remains ; anthropological analysis

References:

Acsadi G., Nemeskeri J., 1970, History of human life span and mortality, Budapest
Błoński M., Pacuski K., Wrzosek J., 2009, Grób z miejscowości Gnaty‑Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu, ,,Archeologia Polski”, t. 54, z. 2, s. 249–273
Bochenek A., Reicher M., 1990, Anatomia człowieka, t. 1, Warszawa
Buikstra J. E., Ubelaker D.H., 1994, Standards for data collection from human skeletal remains. Proceedings of a seminar at the field Museum of Natural History, Arkansas Archeological Survey, Research Series, 44, Fayetteville Ark
Lovejoy C. O., 1985, Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, „American Journal of Physical Anthropology”, New York, t. 68, s. 47–56
Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, Warszawa
Martin R., Saller K., 1957, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung, Stuttgart
Piasecki K., 1992, Las nuevas escalas craneoscópicas. Observaciones preliminares, Documentos de Trabajo, 7, Warszawa
Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań
Strzałko J., Henneberg M., 1975, Określanie płci na podstawie morfologii szkieletu, „Przegląd Antropologiczny”, t. 41, z. 1, s. 105–126
Strzałko J., Piontek J., Malinowski A., 1972, Problem rekonstrukcji wzrostu na podstawie kości zachowanych we fragmentach lub spalonych, „Przegląd Antropologiczny”, t. 38, z. 2, s. 277–287
Todd T. W., 1921, Age changes in the pubic bone, „American Journal of Physical Anthropology”, New York, t. 4, s. 1–70
Trotter M., Gleser G. C., 1952, Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes, „American Journal of Physical Anthropology”, New York, t. 10, s. 463–514
Ubelaker D.H., 1978, Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation, Chicago

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

275

End page:

280

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences