Object structure

Title:

Backed knife from the grave of Trzciniec culture in Gabułtów, district Kazimierza Wielka

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Nóż tylcowy z grobu kultury trzcinieckiej w Gabułtowie, pow. Kazimierza Wielka

Creator:

Valde-Nowak, Paweł

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2006

Description:

P. 453-457 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 455 ; Text paralel in English and Polish

Subject and Keywords:

early Bronze Age -- Poland ; Trzciniec culture ; Trzciniec culture graves ; Trzciniec culture stone objects ; backed knives ; Gabułtów (Poland)

References:

1. Arora S. 1986. Metallzeitliche Flintindustrie. Formenkundliche Aspekte einiger metallzeitlicher Steingeräte. In W. Hilgers (ed.), Berichte aus der Arbeit des Rheinisches Landesmuseum Bonn 1986 (3-4), Pulheim, 33-42
2. Andrefsky W. 2005. Lithic. Macroscopic approaches to analysis. Cambridge.Balcer B. 1977. Osada kultury mierzanowickiej na stanowisku 1 w Mierzanowicach. Wiadomości Archeologiczne 42,175-212
3. Budziszewski J. 1998. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej, In A. Kośko, J. Czebreszuk (eds.), „Trzciniec" — system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 301-328
4. Kopacz J. 1987. Krzemieniarstwo kultury trzcinieckiej na przykładzie wybranych inwentarzy krzemiennych z terenu Krakowa Nowej-Huty, In Kultura trzciniecka w Polsce, Kraków, 171-181
5. Kopacz J. 2001. Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych.Kraków
6. Lech J., Leligdowicz A. 2003. Studien zur mitteleuropäischen Feuersteinbergbau in der Bronzezeit, In Th. Stöller, G. Körlin, G. Steffens, J. Cierny (eds.), Man and Minning — Mensch und Bergbau. Studien in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday. Der Ausschnitt 16, Bochum, 285-300
7. Schild R., Królik H., Mościbrodzka J. 1977. Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Koloniach. Wrocław
8. Valde-Nowak P. 2003. Wyroby kamienne z epoki brązu w Karpatach, In J. Gancarski (ed.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich. Krosno, 43-53
9. Valde-Nowak P., Gancarski J. 1999. Frühbronzezeitliche Spaltindustrie der Pleszów- und der Otomani-Füzesabony — Kultur aus Siedlungen Trzcinica und Jasło. Ein Überblick, In J. Gancarski (ed.), Kultura Otomani-Fiizesabony — rozwój, chronologia, gospodarka, Krosno, 181-200
10. Więckowska H. 1971. Materiały krzemienne i kamienne z osady kultury ceramiki wstęgowej i trzcinieckiej w Opatowie, In W. Chmielewski (ed.), Z polskich badań nad epoką kamienia, Wrocław, 103-183

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

453

End page:

457

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund