Name:

naszyjnik 6 fragmentów (Jordanów Śląski) - analiza chemiczna

Type of object:

zabytek ruchomy

Location:

Jordanów Śląski

Location- administrative unit (present):

dolnośląskie

Location- administrative unit (former):

wrocławskie

Ownership:

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu; 329;11

Characteristics of the object- raw material:

miedź-Cu

Characteristics of the object- weight:

26,85 g

Object description:

Naszyjnik (6 fragmentów) - Jordanów Śląski pow. Dzierżoniów. Do analizy pobrano jedną próbkę: CL-1362

Method of analysis:

Analizę wykonano na spektrografie kwarcowym średniej dyspersji JSP-28, jako źródło wzbudzenia użyto generatora łuku prądu zmiennego DG-2. Analiza wykonała inż. Longina Koziorowska. W przypadku publikacji wyników zastrzega się autorstwo wykonawcy oraz pracowni wykonującej

Type of analysis:

analiza chemiczna

Data:

1967

ID:

1362-CL-CH/1-3

Chronology:

neolit

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa