Filters

Search for: [References = "Zułkaszewa A. S. and Maskiejew M. U. 2006. Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936–1956\: zbiór dokumentów z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu. Warszawa 2006. \[Russian version\: A. S. Zulkaseva and M. U. Maskeev. 2000. Iz istorii Poljakov v Kazachstane \(1936–1956 g.g.\)\: sbornik dokumentov. red. kol. B. Z. Abylchozin et al., sost. E. M. Gribanova \(otv.\). Almaty\]"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information