Filters

Search for: [References = "Trześniowski D. 2010. Rusyfikacja jako pozorne zagrożenie. O nieskuteczności rosyjskiego projektu kolonialnego w Polsce \(w XIX w.\). In K. Stępnik and D. Trześniowski \(eds.\), Studia postkolonialne nad literaturą i kulturą polską. Lublin, 159–173"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information