Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Language

Search for: [References = "Radwan M., Świadectwo P. B. Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z 1842 r., „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa\", t. I, Wrocław 1957"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information