Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Resource Type

Search for: [References = "Perkowski P. 2008, Dom jako schronienie w Polsce Ludowej. Przypadek mieszkańców Gdańska \(1945–1979\), \[w\:\] Opacki Z., Płaza\-Opacka D. \(red.\), Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów,Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 264–276"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information