Filters

Search for: [References = "Melnyk Marek 2006, Rola kościoła katolickiego w pojednaniu polsko\-ukraińskim, \[w\:\] Kultury narodowe na pograniczach, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Trans Humana, Białystok, s. 115–137"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information