Filters

Search for: [References = "Mędrzecki Włodzimierz 2010, Język dialogu historyków polskich i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku, \[w\:\] Na pograniczu „nowej Europy”. Polsko\-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 45–52"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information