Filters

Search for: [References = "Kersten K. 1996. Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii. In H. Orłowski and A. Sakson \(eds.\), Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie. Poznań, 13–30"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information