Filters

Search for: [References = "Busygina\-Wojtas T. 2015. „Rodzić dla państwa”. Rodzicielstwo narzędziem polityki wewnętrznej w ZSRR. In R. E. Hryciuk and E. Korolczuk \(eds.\), Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa, 75–101"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information