Filters

Search for: [References = "Ładykowski P., Kaczmarek Ł. 2012, Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego\: wybrane aspekty polsko\-niemieckiego pogranicza kulturowego, \[in\:\] eds. P. Zalewski, J. Drejer, Polskoniemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Doświadczenia, trendy, szanse, Warszawa"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information