Filters

Search for: [Abstract = "Metalowe części pasów licznie występujące w materiałach grobowych na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów pozwalają na podjęcie próby ich rekonstrukcji. Omówiono różnice w dekoracji pasów używanych w stroju kobiet i mężczyzn w poszczególnych okresach chronologicznych na obszarze analizowanych kultur, podkreślając ich zależność od płci i pozycji społecznej ich właścicieli oraz zróżnicowania terytorialnego i chronologicznego, a także powiązań kulturowych. Przeprowadzona rekonstrukcja pasów została skonfrontowana z rzymskimi danymi ikonograficznymi"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information