polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Rozprawy
Found : 104
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018), Zapiski krytyczne

Węcowski, Piotr (1972- )

Keywords: history - sources , historiography , auxiliary sciences of history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych im. Stefana Kuczyńskiego - regulamin

Keywords: history - sources , historiography , auxiliary sciences of history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych im. Stefana Kuczyńskiego za 2017 r.

Keywords: history - sources , historiography , auxiliary sciences of history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018), Title pages, Contents

Keywords: history - sources , historiography , auxiliary sciences of history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Profesor Janusz Bieniak i nauki pomocnicze historii

Piech, Zenon (1954- )

Keywords: Bieniak, Janusz (1927- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018), Recenzje

Karpińska, Małgorzata (1955- )

Keywords: history - sources , historiography , auxiliary sciences of history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza : osiągnięcia i potrzeby

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480) - biography , Długosz, Jan (1415-1480) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bibliografia prac Profesora Janusza Bieniaka za lata 1997–2016

Buczyło, Andrzej

Keywords: Bieniak, Janusz (1927- ) - bibliography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Laudacja Jubilata

Supruniuk, Anna (1962- )

Keywords: Bieniak, Janusz (1927- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin Profesora Janusza Bieniaka

Supruniuk, Anna (1962- )

Keywords: Bieniak, Janusz (1927- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Pogranicza archiwistyki”

Jankowska, Jagoda

Keywords: archives - Poland - congresses

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uwagi o katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie

Bracha, Krzysztof (1959- )

Keywords: Russian State Library (Moscow) , manuscripts - Russia - Moscow - catalogs , medieval manuscripts - Russia - Moscow - catalogs , Western manuscripts - Russia - Moscow - catalogs

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trzy pieczęcie Jana Długosza

Kozaczkiewicz, Ewa

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480) - seals , ecclesiastical sigillography , canons' seals , armorial seals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

„Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej

Zielińska, Ewa (1970- )

Keywords: Poland - 1764-1795 (Stanisław August Poniatowski) - sources , Stackelberg, Otto Magnus (1736-1800) - and Poland - sources , Russia - relations - Poland - 18th c. , Poland - relations - Russia - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

„Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny

Pawłowska-Kubik, Agnieszka

Keywords: history of medicine , early-modern medicine , Stefan Batory (King of Poland; 1533-1586) - illnesses and afflictions , Stefan Batory (King of Poland, 1533-1586) - death , post mortem examination , Gosłowski, Jacob

Find similar objects  |  Add to bibliography