polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Dyskusje i przeglądy
Found : 306
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 21 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976), Dyskusje i przeglądy

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 25 (1980), Przeglądy, dyskusje i przyczynki

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 9 (1964), Dyskusje i przeglądy

Bloch, Czesław (1929-)

Keywords: history - sources - editing , historiography , auxiliary sciences of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Źródła przechowywane w Archiwum Leningradzkiego Oddziału Instytutu Historii (LOII) Akademii Nauk ZSRR

Rutenburg, Viktor Ivanovič (1911- )

Keywords: Académie des Sciences de l'URSS [KABA] , sources - history - Russia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku

Jażdżewski, Konstanty Klemens (1913-1988)

Keywords: Lubiąż (Polska) -- Opactwo Cystersów |KABA] , manuscripts, Latin - history -Poland 13th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Palimpsesty oraz metody badań nad nimi

Bolz, Bogdan ( -1993)

Keywords: Palimpsests [KABA] , manuscripts - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rękopisy Księgi brackiej i Nekrologu opactwa lubińskiego

Perzanowski, Zbigniew (1922-1999)

Keywords: Opactwo benedyktynów (Lubiń) - zbiory , Evangeliaries [KABA] , Ewangelistarz lubiński

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Drzwi gnieźnieńskie z perspektywy archeologii prawniczej

Maisel, Witold (1914-1993)

Keywords: Doorways - Poland - Gniezno

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Archiwum Nuncjatury Warszawskiej

Bieńkowski, Ludomir (1925-1987)

Keywords: Archivio vaticano

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography