polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 1 (1957)
Found : 369
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 1 (1957), Dyskusje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 1 (1957), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 1 (1957), Zapiski i sprawozdania

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 1 (1957), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł historycznych

Kürbis, Brygida (1921-2001)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , methodology of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: Historiography [KABA] , methodology of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Najdawniejsze statuty poznańskie z rękopisu BOZ 63

Sawicki, Jakub

Keywords: History -- sources [KABA] , Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Manuscript 63

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Instrukcja dla wydawnictwa roczników polskich

Kozłowska-Budkowa, Zofia (1893-1986)

Keywords: History -- sources [KABA] , History Sources Publishing [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII wieku

Kozłowska-Budkowa, Zofia (1893-1986)

Keywords: History -- sources [KABA] , Bielowski, August (1806-1876) |KABA|

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku

Wolff, Adam (1899-1984)

Keywords: history - sources - editing - Poland , publishing - standards - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przyczynek do krytyki rejestrów poborowych z XVI wieku

Górska-Gołaska, Krystyna

Keywords: Poland - 16th c. - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 1 (1957), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zabytek epigrafiki staroruskiej z Drohiczyna : napis na rękojeści noża z XII wieku

Poppe, Andrzej (1926-)

Keywords: archaeology - research of Poland , Excavations (Archaeology) - Poland - Wroclaw voivodship , Russian inscriptions

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kancelaria grodzka wielkopolska w XV-XVIII wieku

Bielecka, Janina

Keywords: Wielkopolska (Poland; region) - administration - 16th c., 17th c., 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography