polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Rozprawy
Found : 261
View:
1. 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 5 (1960), Titlw pages, Contents

Keywords: Reformation - Poland - periodicals , Renaissance -- Poland -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Keywords: Reformation - Poland - periodicals , Renaissance - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 5 (1960), Reviews

Pelc, Janusz (1930-2005)

Keywords: Reformation - historiography , Renaissance - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

"Diariusz" Stanisława Lubienieckiego (młodszego)

Lubieniecki Stanisław (1623-1675)

Keywords: Lubieniecki Stanisław (1623-1675) - diary , Swedish-Polish War, 1655-1660 - sources , Reformation - Poland 17th c. - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Materiały do dziejów Lubienieckich w Lubelskiem w latach 1648-1660

Kossowski, Aleksander (1886-1965)

Keywords: Reformation - Poland - Lublin Region - 17th c. , Lubieniecki family , Polish Brethren - Poland - Lublin Region - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dwa pisemka ulotne o sytuacji polskiego protestantyzmu w dwudziestych latach XVII wieku

Tichý, Josef

Keywords: Reformation - Poland 17th c. - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Społeczeństwo śląskie a Husyci

Dziewulski, Władysław (1904-1981)

Keywords: Hussites - Silesia (Poland) , SIlesia - Church history 15th c

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Egzorbitancje" Jana Zamoyskiego : z dziejów pamfletu politycznego w Polsce

Zamoyski, Jan (1542-1605)

Keywords: Poland 16th c. - controversial literature - history and criticism , Zamoyski, Jan (1542-1605) - controversial literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Praktyczna działalność Braci Polskich wobec chłopów

Urban, Wacław (1930-2009)

Keywords: Polish Brethren 16th c. and peasants

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stanisław Lupa Podlodowski, działacz sejmowy pierwszej połowy XVI wieku

Kaniewska, Irena (1930- )

Keywords: Podlodowski Lupa, Stanisław h. Janina ( -1550) , Polish nobility 16th c. - political activity

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ludwik Chmaj

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Ludwik Chmaj (1888-1959) in memoriam , Reformation - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Poselstwo Andrzeja Jakubowskiego do Francji w roku 1547 i pierwsza misja Jana Monluca w Polsce

Pociecha, Władysław Kazimierz Augustyn (1893-1958)

Keywords: Polish-French relations 16th c. , marriages of royalty - Jagiellonian dynasty- Poland 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Koncepcja burżuazyjnego państwa narodowego w dziełach Komeńskiego

Makkai, László (1914-1989)

Keywords: Komenský, Jan Amos (1592-1670) - criticism and interpretation , Komenský, Jan Amos (1592-1670) and state

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 6 (1961), Title pages, Contens, Errata to vol. 5 "Odrodzenie i Reformacja w Polsce"

Keywords: Renaissance - Poland , Reformation - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bibliografia roczników "Reformacja w Polsce" 1921-1956

Bokszczanin, Maria (1926- )

Keywords: Reformacja w Polsce (periodical ; Poland ; 1921-1956 ) - bibliography , Renaissance - bibliography , Reformation - bibliography

Find similar objects  |  Add to bibliography