polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Jabłoński, Henryk (1909-2003), Do Redaktora Naczelnego
Found : 13
View:
1. 

Uwagi o historiografii dziejów II Rzeczypospolitej (1957-1967)

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: Polish historiography 1956- , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ze wspomnień o Wojskowym Biurze Historycznym - wrzesień i październik 1939

Serejski, Marian Henryk (1897-1975)

Keywords: Serejski, Marian Henryk (1897-1975) - memories , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - personal narratives , Military Historic Bureau (1927-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kształtowanie się stosunków międzypartyjnych w przededniu powstania Drugiej Rzeczypospolitej

Molenda, Jan (1930- )

Keywords: political parties - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rozwój organizacyjny wolnomularstwa w Polsce międzywojennej

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: freemasonry - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Do Czytelników

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - periodicals , Poland - 1914-1918 - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939 T. 14 (1969), Title pages, Contents

Keywords: Poland -- 1914-1918 -- Periodicals [KABA] , Poland -- 1918-1939 (Second Polish Republic) -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pięciotygodniowa wycieczka do ZSRR

Wierzbicki, Andrzej (1877-1962)

Keywords: Wierzbicki, Andrzej (1877-1962) - biography , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic relations - Soviet Union , Soviet Union - description and travel

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rola i struktura naczelnej władzy wojskowej w latach 1918-1920

Woszczyński, Bolesław

Keywords: Poland. Polish Army (1918-1939) , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Francuskie dokumenty archiwalne o sytuacji w Polsce w pierwszej połowie 1919 r.

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993). Ed.

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozwój przemysłu o przeznaczeniu wojskowym w pierwszych latach Polski międzywojennej

Czajor, Julian

Keywords: defense industry - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic situation

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Projekt polsko-niemieckiego układu o emigracji sezonowej

Janowska, Halina. Ed.

Keywords: Poles - migration - Germany - 1900-1945 , Poland - 1914-1918 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Walka władz sanacyjnych z cieniem Witosa w USA : (dokumenty z lat 1933-1934 oraz 1936-1937)

Skrzeszewska, Bronisława. Ed.

Keywords: Witos, Wincenty (1874-1945) , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ze wspomnień kierownika działu MOB w zakresie zaopatrzenia lotnictwa w roku 1939

Wilk, Zdzisław (1893-1968)

Keywords: Wilk, Zdzisław (1893-1968) - memoires , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - personal narratives , World War, 1939-1945 - campaigns - Polish air operations

Find similar objects  |  Add to bibliography