polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Skrzeszewska, Bronisława. Oprac., Walka władz sanacyjnych z cieniem Witosa w USA : (dokumenty z lat 1933-1934 oraz 1936-1937)
Found : 9
View:
1. 

Mój pobyt w Brześciu

Witos, Wincenty (1874-1945)

Keywords: Witos, Wincenty (1874-1945) - diary , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Listy W. Witosa do H. Libermana z lat 1937-1939

Witos, Wincenty (1874-1945)

Keywords: Witos, Wincenty (1874-1945) - correspondence , Lieberman, Herman (1870-1941) - friendships and relations , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Francuskie dokumenty archiwalne o sytuacji w Polsce w pierwszej połowie 1919 r.

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993). Ed.

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rozwój organizacyjny wolnomularstwa w Polsce międzywojennej

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: freemasonry - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Do Czytelników

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - periodicals , Poland - 1914-1918 - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939 T. 14 (1969), Listy do redakcji

Keywords: Polish historiography 1956- , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939 T. 14 (1969), Title pages, Contents

Keywords: Poland -- 1914-1918 -- Periodicals [KABA] , Poland -- 1918-1939 (Second Polish Republic) -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pięciotygodniowa wycieczka do ZSRR

Wierzbicki, Andrzej (1877-1962)

Keywords: Wierzbicki, Andrzej (1877-1962) - biography , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic relations - Soviet Union , Soviet Union - description and travel

Find similar objects  |  Add to bibliography