polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Landau, Zbigniew (1931- ), Polittyka tzw. nakręcania koniunktury w Polsce w okresie 1936-1939
Found : 32
View:
1. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Geneza i rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: Central Industrial Region (Poland) , industry - Poland - 1918-1939 , oland - economic situation - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jeszcze raz w sprawie polityki gospodarczej rządu polskiego w latach 1936-1939 (odpowiedź Marianowi Drozdowskiemu)

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic situation

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939 T. 2 (1959), Title pages, Contents

Keywords: Poland -- 1914-1918 -- Periodicals [KABA] , Poland -- 1918-1939 (Second Polish Republic) -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkolnictwo polskie we Francji w latach 1919-1939

Janowska, Halina

Keywords: Schools, Polish - France - 1918-1939 , Polish people - France - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pożyczki ulenowskie

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic situation - 1918-1945 , American loans - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Meldunki do Generalnego Komisarza Rządowego w Lublinie o powstawaniu polskich władz państwowych w listopadzie 1918 r. na terenie b. okupacji austriackiej

Ajnenkiel, Andrzej (1931-2015) Ed.

Keywords: Poland - politics and government - 1918-1939 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

XXII Kongres PPS (23-25 V 1931 r.) w relacji Komunikatu Informacyjnego Komisariatu Rządu w Warszawie

Żarnowski, Janusz (1932-2019). Ed.

Keywords: Polish Socialist Party (1919-1939) - sources , Poland - politics and government - 1918-1939 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Protokoły Konferencji Grup Konserwatywnych z udziałem przedstawicieli marszałka Piłsudskiego w Dzikowie w dniach 14-16 września 1927 r.

Kersten, Krystyna (1931-2008). Ed.

Keywords: conservatism - Poland - history - 20th c. - sources , political parties - Poland - history - 20th c. , Poland - politics and government - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

W sprawie polityki gospodarczej rządu polskiego w latach 1936-1939

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic situation , Poland - economic policy - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej

Keywords: World War (1939-1945) - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od października 1918 do stycznia 1919 r. (wybór)

Kuźmiński, Tadeusz. Ed.

Keywords: Polish National Committee (Paris ; 1917–1919) - sources , Polish question (1795-1918) , international relations - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Miejsce pożyczek zagranicznych w rządowych programach sanacji finansowej po przewrocie majowym

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - economic situation , foreign loans - Poland - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rozmowy między kierownictwem KPP a kierownictwem PPS w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej akcji i jednolitym froncie w lecie 1935 r.

Żarnowski, Janusz (1932-2019). Ed.

Keywords: labour movement - Poland - 1900-1945 - source , Polish Socialist Party (1919-1939) - sources , Communist Party of Poland (Komunistyczna Partia Polski) - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bezrobocie w Polsce w latach 1925-1936

Drozdowski, Marian Marek (1932- ). Ed.

Keywords: unemployment - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - economic situation , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - social situation , Poland - 1918-1945 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography