polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939 T. 7 (1964)

Publication structure:
 • Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939, 1958-1969
  • T. 7 (1964)
   • Strony tytułowe, Spis treści
   • Od redakcji
   • Pietrzak-Pawłowska, Irena (1909-1994), Kierunki i perspektywy badań historycznych nad dziejami klasy robotniczej
   • Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002), Rynek pracy w Polsce międzywojennej
   • Drozdowski, Marian Marek (1932- ), Rynek pracy robotników warszawskich w latach 1918-1939
   • Janowska, Halina, Wpływ emigracji na rynek pracy w Polsce w latach 1919-1939
   • Żarnowski, Janusz (1932-2019), Rynek pracy pracowników umysłowych 1918-1939
   • Brożek, Andrzej (1933-1994), Wpływ siły roboczej Kongresówki i Galicji na rynek pracy Górnego Śląska
   • Pabisz, Jerzy (1930-1988), O niektórych zagadnieniach rynku pracy na terenie woj. śląskiego (1929-1939)
   • Kieszczyński, Lucjan (1918- ), Niektóre problemy rynku pracy w Łodzi w latach 1918-1928
   • Steyer, Donald (1921-1994), Rynek pracy w Gdyni w latach międzywojennych
   • Drewniak, Bogusław (1927- ), Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim
   • Chlebowczyk, Józef (1924-1985), Niektóre metodologiczne aspekty badań nad położeniem klasy robotniczej w okresie międzywojennym
   • Rechowicz, Henryk (1929-2004), Stan badań nad historią klasy robotniczej woj. katowickiego w ośrodku katowickim
   • Skrzeszewska, Bronisława, Zasoby archiwalne AAN, dotyczące położenia ekonomicznego i struktury klasy robotniczej w Polsce